De Standaard 31 december 1997

POSTUUM
Socioloog Danilo Dolci

Geweldloos bestrijder van maffia

Van onze redacteur


BRUSSEL - Danilo Dolci, die internationale bekendheid verwierf met zijn sociologische studies en zijn strijd tegen de maffia, is op 73-jarige leeftijd aan een hartaanval bezweken. Dolci leidde tot aan zijn dood een studiecentrum op Sicilië waar duizenden studenten uit Europa seminaries volgden.
Dolci was afkomstig uit de buurt van Triëst. Zijn vader zag er geen graten in om zijn kinderen af te ranselen, wat hem van jongs af een grote afkeer voor geweld inboezemde.
Die afkeer gold ook het oorlogsgeweld en de krijgshaftige taal van dictator Mussolini. Hij bezorgde zijn ouders kippenvel door fascistische posters van de muren te rukken, wat hem even in de gevangenis deed belanden.
Alhoewel zelf verre van een godvruchtig katholiek, raakte hij na de oorlog geboeid door het werk van de katholieke priester Don Zeno, die in Toscane een centrum leidde voor oorlogswezen. Toen hij zelf met een centrum begon, werd hij als dienstweigeraar opgepakt.
Tijdens zijn werk met Don Zeno had Dolci gemerkt hoe de priester werd tegengewerkt door de christen-democratie, die toen in Italië almachtig was. Hij deed diezelfde ervaring op nadat hij in 1952 naar Sicilië was getrokken om zich daar het lot van de arme boeren aan te trekken. In Trappeto vond hij een volkomen andere wereld waarmee hij in het begin moeilijk contact kreeg. Sicilië was op dat ogenblik nog een half-feodale samenleving waarin de grootgrondbezitters het - in samenwerking met de maffia - voor het zeggen hadden.
Dolci trachtte de landarbeiders en kleine pachters ervan te overtuigen dat ze iets konden doen aan hun lot, dat ze zich moesten organiseren en met vreedzame acties ruchtbaarheid geven aan hun verzuchtingen. Hij organiseerde hongerstakingen en trok regelmatig naar de parlementaire antimaffia-commissie in Rome. Zijn campagnes leverden hem de bijnaam ,,Italiaanse Gandhi'' op. In 1982 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
Dolci combineerde actie met studie. Hij publiceerde een twintigtal werken en zijn studiecentrum in Partinico werd een trefcentrum waar duizenden belangstellenden uit de wereld, ook uit ons land, naartoe trokken voor discussies en seminaries. (FDP)

 


Sommario


© copyright, Pertronicware

Home